ชาวต่างชาติสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์จริง (อสังหาริมทรัพย์จริง) ในเซอร์เบียได้อย่างไร – ตราสำนักงานกฎหมายสำหรับทรัพย์สินจริง (อสังหาริมทรัพย์จริง)

คือมันได้รับอนุญาตให…