คู่มือขั้นสูงสุดในการรับสัญชาติเซอร์เบีย

คู่มือขั้นสูงสุดในการรับสัญชาติเซอร์เบีย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงกิจการภายใน...
read more
การก่อตั้งบริษัทในเซอร์เบีย – วิธีการเปิดบริษัทในเซอร์เบีย

การก่อตั้งบริษัทในเซอร์เบีย – วิธีการเปิดบริษัทในเซอร์เบีย

คุณต้องการจัดตั้งบริษัทในสาธารณรัฐเซอร์เ...
read more
ใบอนุญาตผู้พำนักในเซอร์เบีย – วิธีการรับ?

ใบอนุญาตผู้พำนักในเซอร์เบีย – วิธีการรับ?

วิธีต่างๆในการขอใบอนุญาตผู้พำนักในเซอร์เ...
read more
เซอร์เบีย:ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า

เซอร์เบีย:ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลแห...
read more
เซอร์เบีย:ข้อกำหนดในการเข้าทั่วไป

เซอร์เบีย:ข้อกำหนดในการเข้าทั่วไป

เอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง หรือบัตรประจำ...
read more
COVID-19 – เงื่อนไขการเข้าเซอร์เบีย

COVID-19 – เงื่อนไขการเข้าเซอร์เบีย

ระบบการรับสมัครสำหรับพลเมืองของสาธารณรัฐ...
read more
ทำไมต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในเซอร์เบีย?

ทำไมต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในเซอร์เบีย?

เมื่อมีคนพูดว่า “เซอร์เบีย” ...
read more
บริษัท (FIRM / LLC) การจดทะเบียน (การลงทะเบียน) ใน BELGRADE – BELGRADE สำนักงานกฎหมาย

บริษัท (FIRM / LLC) การจดทะเบียน (การลงทะเบียน) ใน BELGRADE – BELGRADE สำนักงานกฎหมาย

คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจและจดทะเบียน บริ...
read more
การเข้าพักชั่วคราว (ที่อยู่อาศัย) ของชาวต่างชาติ (คนแปลกหน้า) ในเซอร์เบีย – สำนักงานกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติ (คนแปลกหน้า)

การเข้าพักชั่วคราว (ที่อยู่อาศัย) ของชาวต่างชาติ (คนแปลกหน้า) ในเซอร์เบีย – สำนักงานกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติ (คนแปลกหน้า)

ชาวต่างชาติสามารถอยู่ในเซอร์เบียได้อย่าง...
read more
LIQUIDATION (WINDING UP) ของ บริษัท (LLC / LLT / FIRM) – สำนักงานกฎหมาย BELGRADE

LIQUIDATION (WINDING UP) ของ บริษัท (LLC / LLT / FIRM) – สำนักงานกฎหมาย BELGRADE

หากธุรกิจของคุณเข้าสู่วิกฤตและคุณไม่ได้ร...
read more